Vårt miljöarbete

Vi har gjort satsningar i miljöarbetet genom att miljöutbilda samtlig personal och skapa bra rutiner för källsortering, inköp med mera. Varje år sätter vi upp nya miljömål och följer upp dom varje kvartal.

 

Vi är anslutna till FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen).

 

Arbetsmiljö

Att jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är självklart för oss då detta leder till nöjdare medarbetare vilket i sin tur leder till nöjdare kunder.

Vi jobbar hela tiden med att fånga upp förbättringar/risker i verksamheten och försöker därigenom att minimera risken för olyckor.

 

Kvalité och hur vi jobbar

FoBe Produktion har byggt upp väl fungerande rutiner för alla våra processer vilket skapar bra förutsättningar för att lyckas i våra kunduppdrag. Vid våra interna revisioner brukar vi anlita externa konsulter för att granska vår verksamhet med lite andra ögon.

 

 Ett av våra verktyg för att jobba professionellt med förebyggande åtgärder är FMEA-analys. Vi har utbildat oss i FMEA-analys så vi kan jobba med att göra riskanalyser på kommande eller aktuell produktion. Metoden är ett hjälpmedel för att systematiskt kunna idetifiera möjliga felsätt, deras orsaker och effekter i en konstruktion, i ett system eller en tillverkningsprocess.

 

 De hjälpmedel vi har i vår vardag är Monitor MPS-system, Mastercam, Ativa dokumentstyrning och Ativa mätdonsregister med mera.

 

Policy

Miljö

Kvalité

 

Certifikat

Vi är certifierade enligt SS EN ISO 9001:2015 och SS EN ISO 14001:2015.

FoBe Produktion AB / Forssåvägen 7 / 824 65 NÄSVIKEN / Telefon: 0650-30400 / Fax: 0650-30072 / Godsadress: Forsså Industriområde, 824 65 NÄSVIKEN