FoBe Produktion AB - en professionell produktionspartner

Företaget grundades 2001 av bröderna Magnus och Tomas Forsberg men har anor från tidigt 80-tal. Tillsammans med Kynningsrud AS äger vi dotterbolaget FoBe Pålar AB som erbjuder gängning av stålkärnepålar för grundläggning.

 

Vi är specialiserad på skärande bearbetning och har under årens lopp utvecklat vår kompetens och byggt upp en modern maskinpark för att möta framtidens tuffa krav. En stor del av vår maskinpark är betjänade med robotar och vi är därför extra duktig på återkommande serieproduktion.

 


Duktiga medarbetare med många års erfarenhet, modern maskinpark och bra stöd i MPS och CAM program ger våra kunder en trygghet när det gäller servicegrad, kvalité och leveranssäkerhet.

 

Vårt mål är alltid långsiktiga affärsförbindelser - som inköpare skall du alltid känna dig trygg med FoBe som leverantör.


Varför välja FoBe Produktion som leverantör?


    G
enom våra uppbyggda rutiner "processer" och resurser så lovar vi bästa kvalité och 100% leveranssäkerhet.Genom en effektiv organisation och ett bra nätverk när det gäller inköp av råmaterial så har vi de bästa förutsättningarna för att ge dig som kund ett attraktivt pris på produkten.


Våra inköpskanaler när det gäller stål är många och vi har en fördel genom vårt dotterbolag FoBe Pålar där årsvolymen på stål uppgår till ca 5000 ton/år.


Vi kan vara bollplank eller samarbetspartner vid framtagande av nya produkter - därigenom ska du som kund känna en trygghet att vi kan vara med hela vägen från konstruktion till serieproduktion.


Vi är ett ekonomiskt stabilt företag med en flexibel organisation som borgar för hög servicegrad och enkelhet.


Möjligheter till mkt korta ledtider genom lagerläggning av produkter för snabba avrop.


Vi jobbar idag med EDI-lösningar mot flera kunder som gör prognos, order och faktureringsarbetet smidigt.

- Testa oss som leverantör, ni kommer inte att ångra er!

FoBe Produktion AB / Forssåvägen 7 / 824 65 NÄSVIKEN / Telefon: 0650-30400 / Fax: 0650-30072 / Godsadress: Forsså Industriområde, 824 65 NÄSVIKEN