Personal

Våra anställda har lång erfarenhet av skärande bearbetning och är vår

viktigaste resurs i verkstaden.

Erfarenheten och engagemanget

hos personalen tillsammans med

vår moderna maskinpark skapar förutsättningar för att kunna

uppfylla våra kunders krav.