Fobe Produktion AB

HISTORIA

2001 - 2002

- Magnus & Tomas Forsberg startar upp FoBe Produktion AB.

Bolaget börjar med 5 anställda och har 4 äldre CNC-svarvar. Bolaget certifierar sig för SS-EN 9001:2008.

 

2003 - 2011

- Vi investerar i nya maskiner i princip varje år och vår maskinpark växer. 2008 bildas vi dotterbolaget FoBe Pålar tillsammans med Kynningsrud AS


2010 - 2011

- Så installerar vi våra första robotceller.

 

2012

- Vi miljöcertifierar oss för SS EN 14001:2004 och genomför en miljöutbildning för hela personalen. Vi erhåller trippel AAA i kreditbetyg.

2014 - 2020

- Fler investeringar i robotceller och maskin.


Mars - 2020

- Polskenet går in som majoritetsägare. Magnus och Tomas är kvar i bolaget som minoritetsägare


2020 - 2022

- Vi utökar vår maskinpark med 5 maskiner som är betjänade med robot.

Efter gjorda investeringar ökar vi omsättningen till ca 85 Mkr under 2022.


2023 - NULÄGE

- 30 anställda varav 5 tjänstemän, vi har förstärkt administrativt från årsskiftet. Fokus under 2023 är att utveckla en del av våra processer för att möta framtida krav. Budget på 100 Mkr i omsättning.

unsplash