Fobe Produktion AB

PERSONAL

Våra anställda har lång erfarenhet av skärande bearbetning och är vår viktigaste resurs i verkstaden.


Erfarenheten och engagemanget

hos personalen tillsammans med

vår moderna maskinpark skapar förutsättningar för att kunna uppfylla våra kunders krav.


Fobes mål är att ha friska, välmående och glada medarbetare som kämpar att nå företagets mål.

Personal, Fobe Produktion AB
unsplash